Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững SDGs, được tài trợ bởi JICA

                                
 
   
                                                                                                                           
Thông cáo báo chí
                                                                                              Ngày 17 tháng 5 năm 2021
 
Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững SDGs, được tài trợ bởi JICA.
Niinuma đặt mục tiêu điện khí hóa cuộc sống cho khu vực miền núi tỉnh Yên Bái, Việt Nam.
 
Công ty: Niinuma Co., Ltd.
Giám đốc đại diện: Ông Toshihide Niinuma
Trụ sở chính: 2-20 Motourayashiki, Kadonowaki,thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, Nhật Bản
 
Công ty TNHH Niinuma (sau đây gọi tắt là Công ty) đang phát triển mảng kinh doanh ở nước ngoài với các sản phẩm thân thiện môi trường môi trường như đèn LED chiếu sáng tại Việt Nam. Lần này, chúng tôi đề xuất cung cấp bộ sản phẩm nhằm điện khí hóa cuộc sống cho người dân khu vực miền núi thông qua "thiết bị phát / lưu trữ điện mặt trời và hệ thống giám sát IoT điện toán đám mây", được lên kế hoạch và tiến hành bởi Bộ phận kinh doanh nước ngoài và công ty con của chúng tôi tại Việt Nam, cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trong năm tài chính 2020, "Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ / SDGs" lần thứ 2 đã được thông qua cho dự án phổ cập / ứng dụng / thương mại hóa kinh doanh (loại hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ) (sau đây gọi tắt là dự án).
Với mục tiêu SDGs, chúng tôi đang tích cực phát triển mảng kinh doanh thân thiện môi trường với mục tiêu hướng tới một tương lai bền vững. Bằng cách phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm liên quan đến môi trường như lưu trữ năng lượng và năng lượng tái tạo, chúng tôi sẽ góp phần hiện thực một xã hội an toàn và thân thiện thông qua phát triển kinh doanh cân bằng giữa giảm chi phí cho khách hàng với việc giảm lượng khí thải carbon dioxide.
Tại tỉnh Yên Bái, Việt Nam, là khu vực mục tiêu của dự án này, hơn 6.000 hộ gia đình sống ở các khu vực miền núi không có điện. Mặc dù nỗ lực cung cấp điện cho người dân, nhưng thực trạng hiện nay là sự phát triển của cơ sở hạ tầng điện ở miền núi đòi hỏi chi phí rất lớn, và việc cung cấp điện đang tiến triển chậm.
Trong dự án đã được thông qua này của JICA, chúng tôi sẽ hiện thực hóa việc cung cấp điện cho khu vực mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách ứng dụng điện năng lượng mặt trời kết hợp thiết bị lưu trữ điện, đồng thời phân tích và xác minh lượng phát điện và trạng thái sử dụng điện qua thiết bị điện toán đám mây IoT. Bằng cách này, chúng tôi sẽ phân tích để xác minh, nắm bắt khách quan nhu cầu năng lượng. Kết quả của dự án sẽ giúp các sản phẩm của chúng tôi mở rộng tại Việt Nam trong tương lai, và chúng tôi sẽ sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên của khu vực mục tiêu cũng như là các khu vực miền núi. Chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi việc thực hiện cung cấp điện bền vững tới người dân vùng núi.
 
Cơ sở hạ tầng đô thị và công nghệ thông tin đang phát triển nhanh chóng tại các đô thị của Việt Nam. Chính sự chênh lệch về cơ sở hạ tầng và thông tin này khiến cho việc làm, thu nhập và dân cư đang dịch chuyển từ nông thôn ra khu vực thành thị. Bằng cách giảm khoảng cách giữa các thành phố và khu vực nông thôn thông qua phát triển cơ sở hạ tầng trong dự án này, chúng tôi sẽ có thể thúc đẩy đáng kể an toàn và an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như cải thiện thu nhập, mở rộng cơ hội giáo dục và ứng phó trong trường hợp xảy ra thảm họa.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi, được thúc đẩy bởi các mục tiêu SDGs.
 
Tên dự án tiếng Anh: SDGs-based target Business Verifcation Survey ofthe Private Sector for Solar Power Generation, StorageEquipment and Cloud-Based IoT Monitoring System in Vietnam.
Tên dự án tiếng Việt: Khảo sát, xác minh hoạt động kinh doanh với các mục tiêu SDGs của Khu vực tư nhân về sản xuất điện mặt trời, thiết bị lưu trữ và hệ thống giám sát IoT dựa trên điện toán đám mây tại Việt Nam.

Tổng quan về dự án phổ cập / ứng dụng / thương mại hóa kinh doanh ( Kế hoạch)
 
1. Quốc gia/khu vực mục tiêu Thành phố Hà Nội , Tỉnh Yên Bái ,Việt Nam
2. Tổng quan về đề xuất Phổ cập / ứng dụng / thương mại hóa hệ thống phát điện mặt trời, lưu trữ và giám sát bằng cách sử dụng IoT dựa trên đám mây. Sau dự án này, chúng tôi sẽ phát triển kinh doanh trên toàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh khác, cung cấp điện cho các khu vực miền núi, nơi khó có thể kết nối lưới điện ở vùng sâu vùng xa, đảm bảo cơ hội giáo dục cho trẻ em vào ban đêm, và nhằm mục đích cải thiện thu nhập và thoát nghèo bằng cách có thể làm công việc phụ.
3. Thời gian thực hiệnkế hoạch Tháng 8 năm 2021 – Tháng 11 năm 2023 (2 năm 4 tháng)
(Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid)
4. Chi phí dự án (ước tính) Khoảng 100 triệu Yên
5. Việt Nam -
Chính sách hợp tác phát triển từng quốc gia
Lĩnh vực trọng tâm : Tăng trưởng và cải thiện năng lực cạnh tranh
Các vấn đề phát triển: Cải thiện phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và tiếp cận dịch vụ
6. Mục tiêu SDGs liên quan ・Năng lượng sạch cho tất cả mọi người
・Xây dựng nền tảng công nghiệp và đổi mới công nghệ
・Thực hiện các biện pháp cụ thể chống biến đổi khí hậu
7. Các tổ chức tài chính khu vực và nguồn nhân lực bên ngoài Công ty TNHH 77 Bank
Công ty TNHH Daiwa Research Institute
                     
Hỏi Đáp:
Công ty TNHH NiinumaVietnam
Người phụ trách: Ms. Trang
Điệnthoại :024-3201-1946
 
© 2020 Bản quyền thuộc về NIINUMA. Developed By Skyweb.com.vn